FAQ

Vanliga frågor

Vi säljer sinnesfrid

Bankfack är trygghet.

Swedvault har nedan svarat på de vanligaste frågorna vi får, men om du har någon annan får du gärna maila den till info@swedvault.se 

Reservera bankfack

Ja, Swedvault erbjuder kunder som är makar eller sambos möjligheten att dela ett fack. Du som kund är dock skyldig att uppge om äktenskapet eller förhållandet tar slut, och facket kommer då att endast vara tillgängligt för den som tecknat avtalet. Swedvault tar ut en avgift om 500 kronor för att dela fack.

Swedvault erbjuder sina kunder möjligheten att överlåta tillträdesrätten genom skriftlig fullmakt. Denna måste dock kompletteras med någon form av bekräftelse för att kunden i fråga är fysiskt förhindrad att besöka valvet, exempelvis ett läkarintyg. Om tillträdesrätten överlåts genom fullmakt kan inte heller kunden tillgå sitt fack.

Du kan förvara allt du sätter värde på. Exempel är värdehandlingar såsom testamenten, samboavtal och äktenskapsförord. Smycken, klockor och arvegods är också vanliga förvaringsobjekt. Utöver detta är det finns möjlighet att förvara USB-minnen, och hårddiskar för backuper och blockchain-tillämpningar. 

Föremål eller substanser som är olagliga att inneha, eller som tillgripits genom en illegal handling, är självklart inte tillåtet att förvara i Swedvaults fack. Utöver detta är kontanter, vapen och sprängämnen otillåtna hos oss.

Såväl våra valv som de enskilda bankfacken är låsta med elektronisk fingeravtrycksläsning. Det finns alltså ingen risk att någon annan kan bereda sig tillgång till dina värdesaker. Swedvault har inga dubbletter eller huvudnyckel till bankfacken, varför en specialist från Gunnebo måste genomföra en destruerande öppning av facket. Vi måste tyvärr fakturera kunden för den kostnad detta innebär. 

Vår sluss är en bärande del av vår säkerhet då denna tillser att endast personer som är innehavare av facken kan få tillträde till valvet. För våra kunders trygghet säkerställer slussen även att endast en person åt gången kan komma in i valvet. Tyvärr har denna sluss inte plats för rullstol eller rullator. Slussen är dock kompatibel med kryckor och våra valv är tillgängliga med hiss från markplan. Fysiska funktionsvariationer är också ett giltigt skäl för tillträde för annan genom fullmakt, se ovan under ”Vad händer om jag blir sjuk?”

Vid årsabonnemang och betalning med autogiro är månadspriset följande: Standard (4x25x37cm): 199 kronor per månad, Standard Plus (6x25x37cm):  249 kronor per månad, Premium (16x25x37cm): 319 kr per månad och Premium Plus (29x25x37cm): 499 kr per månad 

Nej. Eftersom Swedvault tillhandahåller säker förvaring gäller separationsrätten, dina värdesaker och värdehandlingar kommer fortfarande att vara dina.

Tre villkor måste vara uppfyllda för att kunna hävda separationsrätt.

För att ha separationsrätt vid konkurser måste en kund bevisa (1) att man har bättre rätt till egendomen än fodringsägarna, (2) att den egendom man har rätt till går att tydligt identifiera och (3) att egendomen har samma identitet.

I vårt fall är detta dock inte särskilt svårt. Bankfack är till sin natur ett säkert sätt att förvara egendom, och vi tecknar alltid skriftliga avtal med våra kunder, vilket uppfyller villkor 1. Dessutom är våra bankfack numrerade och bankfacksnumret är tydligt utskrivet på vårt avtal, vilket uppfyller villkor 2.

Eftersom de saker och handlingar du förvarar i våra bankfack inte förändras, slås samman eller demonteras är även villkor 3 omedelbart uppfyllt.